Model kolorów

Praca musi być przygotowana w modelu CMYK. Jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. (W programie służącym do przygotowania plików do druku np. CorelDRAW musi być włączone zarządzanie kolorem i ustawione odwzorowanie na monitorze kolorów druku offsetowego.)


W celu zapewnienia powtarzalności koloru w nakładzie, kolory o dużym nasyceniu, w których występują wszystkie trzy składowe CMY, zamienić na podobny o czterech składowych CMYK.


Zaleca się budowanie szarych apli z wykorzystaniem wszystkich składowych CMYK


Suma wartości tonalnych w jednym punkcie nie może przekraczać 310% (przy kartonach jednostronnie powlekanych, po stronie niepowlekanej nie może przekraczać 200%; szczególnie należy unikać umieszczania nasyconych apli w tych samych miejscach na awersie i rewersie użytku). W pracach gdzie ten parametr jest przekroczony reklamacje nie będą uznawane. (Czyli mn. nie można budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)


Uwaga! Nie przesyłać plików w modelu RGB ponieważ kolory wydrukowane mogą odbiegać od zamierzonych, widzianych na ekranie!!!


Czarna apla

Aby uzyskać pełną, ciemną czerń na papierach i kartonach powlekanych należy użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych C:78% M:68% Y:58% K:94%.


Aby uzyskać najlepszą możliwą do uzyskania czerń na papierach i kartonach niepowlekanych należy użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych C:40% M:35% Y:25% K:100%.


Przejście tonalne

Do przejścia tonalnego dodaj szum, aby uniknąć pasmowania.


Opytmalna rozdzielczość

Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 300 dpi.


Rozmieszczanie obiektów

Istotne obiekty (zdjęcia, grafika, teksty) nie moga znajdować się w odleglości mniejszej niż 3 mm od krawędzi formatu użytku i linii składania (bigów, falców).


Obracając projekt o -90 stopni należy sprawdzić czy mapy bitowe obracają się poprawnie.


W przypadku zapisu jako CDR pracę należy zgrupować oraz zamienić czcionki na krzywe.


W pliku należy zdefiniować format strony zgodny z w.w. formatem projektu a projekt umieścić centralnie na stronie.


W przypadku zapisu jako EPS projektu bez tła (białego) należy go ograniczyć ramką o wymiarach zgodnych z ww. formatem projektu.


Z uwagi na tolerancję cięcia mogą wystąpić pewne przesunięcia pracy względem krawędzi użytku. Dlatego odradzamy umieszczania wokół projektu wszelkiego rodzaju ramek, których niecentryczność na użytku może być widoczna.


Użytki domyślnie odwracane są "Head to Head". ???
Tworzenie PDFa
jak poprawnie zapisać plik do druku w formacie PDF

Ogólne zasady tworzenia PDF-ów
1) Plik PDF zapisuj w wersji 1.4 czyli zgodnej z Acrobat 5.0.
2) Ustaw zmiane rozdzielczości Bitmap na 300dpi dla obrazów kolorowych i w odcieniach szarości i 600dpi dla odrazów czarno-białych. (W przypadku gdy w pracy znajdują sie obrazy zawierające drobny tekst zamieniony na bitmapę, uzasadnione jest zwiększenie rozdzielczości.)
3) Ustaw kompresję bitmap na JPG w najwyższej możliwej jakości.
4) Dołącz fonty do pliku, jeśli jest to nie możłiwe zamień je na krzywe.
5) W ustawieniach kolorów zaznacz reprezentacje barw CMYK, dołącz profil ICC oraz wybierz "Kompozyt".
6) Jeśli nie jesteś pewien co do pozostałych ustawień wybierz zestaw ustawień "dla publikacji" lub "do druku" i pozostaw nieznane ci ustawienia jak domyślne.

Szczegółowe instrukcje dla najczęściej stosowanych programów zamieszczamy poniżej.

Format pliku
jake formaty plików preferujemy

- PDF (zapisany według wskazówek podanych powyżej)
- CDR do wersji 13 (zamknięty)
Format pliku
jake formaty plików akceptujemy

- TIFF 300dpi CMYK, skala 1:1
- EPS do wersji 8
- JPG 600dpi CMYK - nie zalecany
Zasady współpracy   Szablony