TECHNOLOGIA
Toner Xerox EA o niskiej temperaturze topnienia.
Obrazowanie za pomocą czystego tuszu suchego CMYK Plus.
System obrazowania w technologii VCSEL.


MEDIA
Maszyna drukuje m.in. na materiałach:
- papiery powlekane (błysk, mat),
- papiery offsetowe, kserograficzne,
- papiery ozdobne teksturowane,
- papiery samoprzylepne,
- folie samoprzylepne,
- specjalne tworzywa sztuczne.

Zakresy dopuszczalnych gramatur:
55g/m2 do 350g/m2

Zakresy dopuszczalnych grubości:
od 0,06mm do 0,4mm

Maksymalny rozmiar arkusza:
330mm x 488mm

Minimalny rozmiar arkusza:
182mm x 182mm


MAKSYMALNY FORMAT ZADRUKU
322mm x 484mm


ROZDZIELCZOŚĆ I RASTRY
Rozdzielczość 2400 x 2400 dpi,
raster z liniaturami do 300 lpi
lub raster stochastyczny.


MAWYGLĄD WYDRUKÓW
Dokumenty wydrukowane na Xerox 1000
dzięki zastosowaniu najnowszych tonerów
o małej gęstości typu Emulsion Aggregation (EA)
mają wygląd charakterystyczny dla techniki
offsetowej, a wysoka rozdzielczość pozwala
na uzyskanie wyjątkowej ostrości i jednorodności
obrazu.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane
w X1000 pozwalają na zachowanie płynnego obrazowania
przejść tonalnych, utrzymania właściwych barw z zastosowaniem
profili kolorystycznych oraz zachowania powtarzalności druku.
Zauważalny jest również charakterystyczny dla druku
laserowego połysk obszarów zadrukowanych.


KOLOR
Kolory (apla - powierzchnia zadrukowana jednolitą
barwą w której jeden z podstawowych kolorów ma udział 100%),
(tinta - powierzchnia zadrukowana jednolitą barwą w której
wszystkie kolory podstawowe mają udział poniżej 100%).

System X1000 dobrze odwzorowuje jednolite tinty z wysokim
stopniem jednolitości oraz gładkie winiety i gradienty.
W większości przypadków nie powinno występować pasmowanie
w zastosowanych przejściach tonalnych.

Na dużych tintach i aplach mogą być widoczne niejednorodności
barwy w postaci pasmowania lub wzoru płótna.
W celu uniknięcia takich efektów zalecamy zastępowanie
ich teksturami.


POWTARZALNOŚĆ KOLORÓW
W obrębie jednego arkusza mogą wystąpić odchylenia
w interpretacji tej samej barwy.

Dlatego dla użytków o rozmiarach mniejszych od połowy
arkusza drukarskiego, które ze względów ekonomicznych
są replikowane na arkuszu w różnych jego miejscach,
mogą wystąpić odchylenia w kolorystyce.


JAKOŚĆ TEKSTÓW
Jakość tekstu czarnego jest doskonała dla liter
nie mniejszych niż 4 punkty.
Kolorowy tekst, oraz tekst w kontrze z tinty będzie
miał dobrą jakość przy rozmiarze liter nie mniejszej
niż 6 punktów.


JAKOŚĆ LINII
System X1000 potrafi drukować ciągłe linie
o grubości nie mniejszej niż 0.01 punkta
i utrzymać względne różnice szerokości
pomiędzy liniami o grubości 0.05
i 0.10 punktu.

Utrzymywanie składowych koloru na poziomie
co najmniej 75% i ustawienie conajmniej jednej
składowej (oprócz żółtej) koloru na poziomie
bliskim 100% poprawi odwzorowanie linii.


PASOWANIE KOLORU
Pasowanie kolorów względem siebie odbywa
się automatycznie. Specyfikacja dopuszcza
odchyłki pasowania na poziomie 85 mikronów.
Zazwyczaj mieści się ona w tolerancji 50 mikronów.


PASOWANIE PRZEDNIEJ I TYLNEJ STRONY
Pasowanie przód-tył mieści się w zakresie 1 mm.
Dokładność pasowania zależy od materiału,
ustawień maszyny i innych czynników.


DOKŁADNOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ POŁOŻENIA UŻYTKÓW NA ARKUSZU
Technologia druku laserowego nie zapewnia dokładnej
powtarzalności położenia tych samych użytków na kolejnych
arkuszach. Należy się również liczyć z tym, że przy małych
użytkach replikowanych wielokrotnie na jednym arkuszu drukarskim
ich podziałka nie jest wielkością stałą z uwagi na mikropoślizgi
występujące pomiędzy medium a pasem transferowym.
Dokładność położenia +/-1 mm.

Dlatego należy unikać umieszczania w projektach istotnych
fragmentów pracy w odległości mniejszej od 3 mm od krawędzi
cięcia UNIKAĆ SZCZEGÓLNIE RAMEK w odległości mniejszej
od 10 mm od krawędzi cięcia.


ODPORNOŚĆ NA UV I WODĘ
Druk jest odporny na wodę oraz na działanie promieniowania UV.
Należy pamiętać że odporność wydruku na ww. czynniki
zależy również od odporności medium.


ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ
Długotrwałe poddanie stosu wydruków na działanie wysokiej
temperatury powoduje sklejenie sie kartek.
Dotyczy książek i folderów kolorowych.


MOŻLIOWŚĆ USZLACHETNIANIA WYDRUKÓW
Wydruki można laminować oraz lakierować.


MOŻLIOWŚĆ USZLACHETNIANIA WYDRUKÓW - CLEAR TONER
System druku XEROX 1000 jest wyposażony w moduł druku
przezroczystym suchym tonerem Clear Toner, zwiększającym
możliwość uszlachetniania druku pełnokolorowego.

Zastosowanie i zalety przezroczystego suchego toneru CLEAR TONER:
- nanoszenie cyfrowych znaków wodnych;
- zwiększenie efektu artystycznego;
- zabezpieczenie wydruków przez kopiowaniem/fałszowaniem
(brak możliwości powielania efektu na konwencjonalnych kopiarkach).


OGRANICZENIA ZASTOSOWAŃ
Wydruku z X1000 nie można stosować jako poddruku
do drukarek laserowych (papiery firmowe), ponieważ
ponowne podgrzanie toneru w drukarce powoduje
zniszczenie wydruku i zabrudzenie wałka drukarki.

Na wydrukach można drukować drukarkami atramentowymi,
najlepiej na papierach offsetowych i satynowanych.